PLUSZOWY MIŚ

poniedziałek, 6 maja 2013

język angielski w maju


6.05.2013
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z kwietnia. Czynności wykonywane codziennie – piosenka.
Zwroty: Brush your teeth, wash your face, comb your hair, eat your food, drink your milk
oraz słówka: father, mother, brother, sister.

7.05.2013
1. Zabawy utrwalające wiadomości z zakresu: kolory, liczby.
2. Gra planszowa wymagająca wykonania poleceń po angielsku np.:
Zwroty: Jump!;  Touch your ear/eye/leg itd. Say a word; Clap your hands; Bring something blue/red itd.
13.05.2013
1. Zabawa polegająca na wyłapywaniu z czytanego tekstu niektórych wyrazów, którym przypisana jest czynność np. na nazwę konkretnego zwierzęcia dzieci muszą podskoczyć.
2. "What's in my magic bag?"-nauczyciel wkłada różne przedmioty (zabawki) do torby, dzieci po dotyku zgadują co to jest.
Słówka: doll, ball, car, teddy-bear, block
14.05.2013
Zawody: zabawa kalambury – pokazywanie wylosowanego zawodu.
Słówka: teacher, fireman, policeman, gardener, doctor, dentist
20,21.05.2013
Mother’s day. Krótkie życzenia: Thank you, mom! Happy mother’s day!
27,28.05.2013
Utrwalenie poznanych słówek. Zabawy ruchowe:
Go to… - zabawa z flashcards. Dzieci mają za zadanie, pójść, pobiec, doskoczyć do kart z obrazkami, które są w różnych częściach sali.
What’s missing? – z 4 ułożonych kart każde dziecko zabiera jedną, zadaniem pozostałych dzieci jest zgadnąć jakiej karty brakuje.
Yes/No – Nauczyciel pokazuje kartę i pyta np. Is it a cat? Jeśli tak, dzieci stają po stronie z napisem YES, jeśli nie po stronie z napisem NO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz