PLUSZOWY MIŚ

czwartek, 25 sierpnia 2011

pakiety

Od września obowiązują dwa pakiety edukacyjne, o których jesteście Państwo informowani przy podpisywaniu umów.

Przypominamy, że każda ponadumowna godzina pobytu dziecka w przedszkolu objęta jest dodatkową opłatą a wszelkie informacje ważne dla Rodziców umieszczane są na tablicy w szatni a także na blogu ( pierwszeństwo tablicy ).

Od września planujemy wznowienie spotkań Szkoły empatii , na które to warsztaty zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa.

Z początkiem października planujemy spotkanie z Państwem tzw. święto rodziny : cel informacyjny i integracyjny.

Chętnych Rodziców zapraszamy do udziału w organizacji poczęstunku, bardzo liczymy na liczne przybycie.

Nowy Rok przedszkolny

Drodzy Rodzice!


Przyszedł czas na pożegnanie najstarszych przedszkolaków i powitanie tych najmłodszych, dla których dopiero rozpoczyna się nowy, nieznany dla nich ( dlatego czasami trochę przerażający ) etap życia.

Każde dziecko jest cudem na świecie, jedyne i niepowtarzalne, każda osobowość dziecięca jest pełna kreatywności i chęci poznawania świata w swoisty dla każdego dziecka sposób.

Dlatego też, chcąc działać zgodnie z naszą misją ( wspierając osobowość )i w jak najbezpieczniejszy i najbardziej trafny dla rozwoju dzieci sposób, informujemy, że podział na grupy : niebieską , pomarańczową i żółtą , wraz z przydziałem wychowawczyń, odbywać się będzie do końca drugiego lub nawet trzeciego tygodnia września.

Aby działać w zgodzie z wizją Pluszowego Misia, staramy się stworzyć jak najbardziej optymalne warunki do działania grupy różnowiekowej, co wymaga od nas poznania potrzeb każdego dziecka.

Każdy przedszkolak otrzyma w dokumentacji Indywidualną Kartę Potrzeb opartą na zasadch NVC , dostosowaną do obowiązujących przepisów w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej , a Państwo będziecie na bieżąco informowani przez wychowawców o zawartości dokumentacji sporządzanej w celu pomocy dzieciom.

Po zaakceptowaniu przez Państwa IKP utworzony będzie Indywidualny Program Pracy dla przedszkolaków.

Pragniemy , aby adaptacja i integracja naszych dzieci przebiegała w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa, w bardzo naturalny sposób, dlatego też w dniu 8 wreześnia, już po przełamaniu pierwszych lodów ,planujemy wspólne świętowanie pt. Jesteśmy razem, jesteśmy tu - aby cieszyć się naszym spotkaniem właśnie w naszym przedszkolu i ustalić istniejące zasady współpracy dzieci.

Będą robione profesjonalne zdjęcia.

Witamy na nowy rok przedszkolny Wszystkich Rodziców i Dzieci i zapraszamy do codzienności: radości i smutków, które to wszystkie uczucia, zgodnie z NVC są ludzkie, bliskie nam wszystkim i warto je przeżywać świadomie po to, aby emocjonalnie być silnym, czyli nabywać umiejętności i kompetencji niezbędnych do cieszenia się życiem -chociażby z samego faktu istnienia.

Czego całym Rodzinom życzy zespół PM