PLUSZOWY MIŚ

piątek, 26 lutego 2010

Metoda Porozumienia bez przemocy , metoda NVC, język żyrafy - jak kto woli

Już dużo wcześniej od naszego Marshalla Rosenberga , doktor H.Ginot zauważył, że spostrzegając uczucia dziecka, tylko je nazywając, można pomóc człowiekowi dojrzewać, można osiągnąć cel wychowawczy, porozumieć się bez stosowania gróźb, szantażu, przemocy słownej, zastraszania i wyśmiewania, poniżania, porównywania, rządzenia,  bez autorytarnej czarnej pedagogoki,będącej, jak wielu współcześnie określa, - tresurą. Tę metodę macie Państwo w swoich sercach wszyscy...Zależy tylko jaki mamy cel......A chcemy, by nasze dzieci były szczęśliwe, osiągnęły sukces, umiały wybierać, żyły zdrowo, potrafiły unikać niebezpieczeństw, wchodziły w satysfakcjonjące związki, lubiły swoją pracę.........aby kierowały się w życiu miłością, sensem aby były dobre dla innych ludzi i aby dobro otrzymywały.......Rosenberg, tworząc podtstawy języka żyrafy, miał już za sobą dużo doświadczeń......
Ten wielki działacz na rzecz pokoju na świecie, psycholog, ojciec - pokazał nam, jak można zaspokoić potrzebę kontaktu ( a więc potrzebę bezpieczeństwa oraz inne ) i jak rozumieć siebie i innych aby ten kontakt był możliwy. Pokazał, jak rozmawiać i mówić aby te cele osiągnąć....Mamy w przedszkolu pomysł abyście Państwo, mając różne wątpliwości, problemy i nie rozwiązane zagadki mogli do nas przyjść - wszyscy - na spotkania grupowe( korzystając z doświadczeń innych placówek w Dani czy Finlandii, stosujących metodę NVC ), dzieląc się swoimi doświadczeniami, pomysłami, sukcesami i frustracjami, ponieważ RODZICIELSTWO , to najtrudniejszy zawód świata a Wy temu trudowi stawiacie czoła. Potrzeba bycia zrozumianym to nie tylko potrzeba dzieci.


Z życzeniami wielu sukcesów, z całego serca, czekając na Państwa sugestie - Zespół PM

czwartek, 25 lutego 2010

troszkę teorii

I w jakim celu to wszystko?

Spróbujmy odpowiedzieć w kilku słowach.

Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Przygotowanie to nie znaczy nauczenie pisania i czytania, liczenia i rozwiązywania zadań. Przygotowanie, to znaczy wyposażenie w umiejętności, postawy, zachowania, wiadomości, które pozwolą na sprawne ( bez trudności ) przyswajanie wiedzy w szkole.
To znaczy : usprawnić i przygotować cały złożony organizm do tego aby szkrab
- skupił uwagę na lekcji,
- nie męczył się podczas siedzenia w ławce,
- potrafił pytać bez skrępowania,
- potrafił porozumieć się z rówieśnikami bez używania agresji,
- potrafił mówić o swoich potrzebach,
- dysponował sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową,  potrzebną do wycinania, rysowania i nauki pisania,
- interesował się czytaniem i pisaniem (!),
- potrafił opowiadać, słuchać i rozmawiać o usłyszanym opowiadaniu,
- potrafił układać krótkie zdania powiązane w logiczny ciąg,
- rozumiał sens informacji obrazkowych,
- potrafił dzielić zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, sylaby na głoski,
- prawidłowo artykułował głoski,
- miał ustaloną lateralizację ( stronność ),
- orientował się w schemacie ciała,
- był sprawny ruchowo (motoryka duża) i manualnie (motoryka mała)
i  posiadał wiele innych umiejętności.

Przygotowanie do nauki czytania, pisania liczenia i funkcjonowania w szkole jest o wiele trudniejsze niż nauka literek, cyferek i chociażby czytania.
Jeśli dziecko chce się uczyć, niech się uczy ale w sposób naturalny, spontaniczny , przy wsparciu nauczyciela.
Jedną z metod przygotowujących jest metoda integracji sensorycznej, innymi są metody Orffa, Labana, ruchu rozwijającego , ćwiczenia Dennisona oraz wiele form aktywności dziecięcej, mającej na celu wyzwolenie określonych umiejętności.

"Myślę, że konieczność pójścia do szkoły z umiejętnością czytania spowodowała, że straciliśmy wielu przyszłych czytelników...." - rozważania Ewy Zielińskiej, która wspólnie z prof.Edytą Gruszczyk-Kolczyńską prowadzi badania nad wspomaganiem rozwoju umysłowego młodszych i starszych przedszkolaków.

I pamiętajmy, że to inteligencja emocjonalna ( chęci, dążenia, motywacja - robię to, bo to ma sens a nie dlatego, że tak trzeba i pani będzie zadowolona, adekwatna samoocena, umiejętności współżycia z ludźmi, umiejętności komunikowania się z ludźmi, umiejętności logicznego myślenia, poczucie bycia ważnym, zrozumianym, wyjątkowym człowiekiem, kompetentnym, wolnym, szanowanym.......... ) jest podstawą sukcesu ( szeroko pojętego ) w życiu , nie zaś ogromna wiedza........( "Inteligencja emocjonalna" D.Goleman ).
Zaspakajajmy potrzeby dzieci.
Jedną z nich jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa ( a na nią składa się zrozumienie, konsekwencja, jasne i czytelne zasady i granice, szacunek , zaspokojenie głodu i pragnienia oraz potrzeb fizycznych), potrzeba zabawy, potrzeba odpoczynku, potrzeba poświęcenia czasu ( bycia ważnym ), potrzeba wysłuchania, potrzeba zaopiekowania i wiele innych , z których tą najbardziej ważną jest...ta pierwsza.


Zaspakajajmy potrzeby dzieci w sposób bezpieczny dla nas wszystkich, bez przymuszania, zastraszania, szantażu.......zróbmy to, szanując siebie wzajemnie - pokażmy naszym dzieciom jak można i co można - bądźmy wzorem i autorytetem, ponieważ tego potrzebują.

badania logopedyczne

Drodzy Rodzice!

W styczniu odbyły się przesiewowe badania logopedyczne przedszkolaków. O ich wynikach poinformowaliśmy Państwa w ostatnich dniach. 
Dzieci, które potrzebują ewentualnej diagnozy oraz ćwiczeń usprawniających funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego, będą miały zajęcia w środę w godzinach przedpołudniowych.
Zajęcia z logopedą rozliczane są indywidualnie .  
Przypominamy, iż mowa jest czynnością bardzo złożoną , na którą składa się praca nie tylko aparatu artykulacyjnego ale też praca mózgu - u ludzi praworęcznych ośrodek mowy zlokalizowany jest w lewej półkuli mózgowej (płat skroniowy) i ten obszar mózgu odpowiada za proces mówienia.
Tak więc w skrócie rzecz ujmując , wady wymowy naszych dzieci mogą być spowodowane przeróżnymi czynnikami a praca z logopedą może pozwolić na wyeliminowanie tych wad a co za tym idzie: sprawniejsze komunikowanie się z rówieśnikami, podwyższenie często niskiej samooceny ( przejawiać się może jako brak zaangażowania w nowe zabawy, apatia, brak motywacji, rozdrażnienie,  nieustanne zwracanie na siebie uwagi, częsty płacz i inne zachowania np. agresywne jak również przejawy zazdrości ), szybsze analizowanie służące zapisywaniu usłyszanych głosek, po prostu - ułatwienie naszemu dziecku nauki i procesu nabywania nowych umiejętności.

Zachęcamy do rozmów indywidualnych z naszą logopedką.

Zespół PM

to, co przygotowuje nasze miśki do nauki czytania, pisania, liczenia........- jak to działa ? - opiszemy w nastepnym poście