PLUSZOWY MIŚ

czwartek, 29 kwietnia 2010

wiosenne dni w przedszkolu


rytmika - to również czas pierwszych prób tańca towarzyskiego


wolne zabawy przedszkolakówposzukiwania ukrytych elementów
zabawy migankowe
zajęcia integrujące - witamy nowego przedszkolaka


iskierka przyjaźni


i uścisk dłoni....poranna integracja sensorycznajak Ola zaczęła.........jeść!...


memo po angielskupole marchewkowe - zajęcia grupy pomarańczowej                                                             wesoła matematyka

poniedziałek, 26 kwietnia 2010

inteligencja emocjonalna - umiejętność życia

"Dziecko ma prawo do szacunku", "wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem i przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne" - Janusz Korczak

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, potem dopiero uczy się je czytać, należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć" - Janusz Korczak


Jak to się dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie przeciętnymi pracownikami, albo, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji nieraz z trudem radzą sobie w życiu. Jeśli nawet pytanie to wydaje się banalne, to odpowiedź - którą dokumentują najnowsze badania naukowe - obala dotychczasowe poglądy na rolę intelektu w odniesieniu do życiowego sukcesu. Zależy on bowiem w głównym stopniu od samoświadomości, tj. od kontrolowania własnych emocji, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu, a także zdolności empatii i umiejętności zachowań społecznych".dr Daniel Goleman"Inteligencja emocjonalna"

Zespół Pluszowego Misia przypomina , iż rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci jest priorytetem przedszkola.Metoda Porozumienia bez przemocy stworzona i propagowana na całym świecie przez dr.Rosenberga ( sposób empatii ) prowadzi do stabilności emocjonalnej przedszkolaków a współpraca w tej kwestii przedszkole - dom , to sukces naszych dzieci i nas - rodziców.

Metoda integracji sensorycznej prowadzi do dojrzałości układu nerwowego i przyczynia się do osiągnięcia naszego priorytetu ( dzieci prawidłowo integrujące wrażenia zmysłowe szybciej się uczą w ogóle a w rezultacie stają się np. pewniejsze siebie ).

Dzieci, przebywające w grupach łączonych , zróżnicowanym środowisku ,przebywające pod opieką nauczyciela wykwalifikowanego, rozumiejącego powyższe fakty, stosującego empatyczną komunikację - osiągają wysoki współczynnik inteligencji znacznie szybciej aniżeli dzieci z grup jednowiekowych , będących pod opieką pedagoga stosującego metody " czarnej pedagogiki" znane nam wszystkim.

piątek, 23 kwietnia 2010

prośba do Rodziców

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi na tablicach , dotyczącymi wprowadzonych regulacji zasad przynoszenia zabawek do przedszkola oraz zmian w rozkładzie dnia przedszkolaków.

Prosimy o wyposażenie dzieci grupy niebieskiej w stroje gimnastyczne - prosimy je przynosić w poniedziałek , będą potrzebne na 15 minut każdego dnia. Dzieci będą miały wówczas możliwość ćwiczyć wygodnie oraz na boso.

Dziękujemy . Zespół Pluszowego Misia

niebiesko-pomarańczowo


przytulanki z ciocią EwuniąImbryk - przestrzenna praca z gliny inspirowana tekstem baśni Andersena pt. "IMBRYK"zabawy z językiem angielskimTydzień opieki nad misiami - wspomaganie empatii


oraz możliwości brania pod uwagę potrzeb innych ludzi Gimnastyka wg doktora Niesłuchowskiego

"Kręgosłup klucz do zdrowia - gimnastyka dziecięca"Rozpoczęliśmy pracę metodą  malowania dziesięcioma palcami . Jest bardzo dobrą metodą do pracy z dziećmi nadpobudliwymi ,  stwarza możliwość pomocy dzieciom oraz daje możliwość analizy diagnostycznej.METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI (Finger-Painting) Wielu badaczy (Kadis 1959) podkreślało takie walory metody, jak:


pomoc w pokonywaniu lęków;


uwalnianie się od zahamowań;


wzmacnianie wiary we własne siły;


pobudzenie ekspresji fantastycznej;


wartości diagnostyczne jako techniki projekcyjne.zabawy w parach - próby indywidualnych bliskich kontaktów, przyjaźni


zajęcia rytmiczne