PLUSZOWY MIŚ

poniedziałek, 26 kwietnia 2010

inteligencja emocjonalna - umiejętność życia

"Dziecko ma prawo do szacunku", "wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem i przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne" - Janusz Korczak

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, potem dopiero uczy się je czytać, należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć" - Janusz Korczak


Jak to się dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie przeciętnymi pracownikami, albo, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji nieraz z trudem radzą sobie w życiu. Jeśli nawet pytanie to wydaje się banalne, to odpowiedź - którą dokumentują najnowsze badania naukowe - obala dotychczasowe poglądy na rolę intelektu w odniesieniu do życiowego sukcesu. Zależy on bowiem w głównym stopniu od samoświadomości, tj. od kontrolowania własnych emocji, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu, a także zdolności empatii i umiejętności zachowań społecznych".dr Daniel Goleman"Inteligencja emocjonalna"

Zespół Pluszowego Misia przypomina , iż rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci jest priorytetem przedszkola.Metoda Porozumienia bez przemocy stworzona i propagowana na całym świecie przez dr.Rosenberga ( sposób empatii ) prowadzi do stabilności emocjonalnej przedszkolaków a współpraca w tej kwestii przedszkole - dom , to sukces naszych dzieci i nas - rodziców.

Metoda integracji sensorycznej prowadzi do dojrzałości układu nerwowego i przyczynia się do osiągnięcia naszego priorytetu ( dzieci prawidłowo integrujące wrażenia zmysłowe szybciej się uczą w ogóle a w rezultacie stają się np. pewniejsze siebie ).

Dzieci, przebywające w grupach łączonych , zróżnicowanym środowisku ,przebywające pod opieką nauczyciela wykwalifikowanego, rozumiejącego powyższe fakty, stosującego empatyczną komunikację - osiągają wysoki współczynnik inteligencji znacznie szybciej aniżeli dzieci z grup jednowiekowych , będących pod opieką pedagoga stosującego metody " czarnej pedagogiki" znane nam wszystkim.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz