PLUSZOWY MIŚ

środa, 27 lutego 2013

wiersze


Powstaje tomik z wierszami cioci Kasi Rąpała - Stuczyńskiej.
Teksty wykorzystywane są do pracy z dziećmi.
Oto kilka z nich.
W opracowaniu - bajki terapeutyczne dla dzieci.

,,Ala i biedronka"
Wybrała się Ala na łąkę,
Żeby spotkać tam biedronkę.
Mówi do niej strasznie szybko:
,,Chodź pójdziemy na lotnisko!?
Biedroneczka bardzo mała,
Sukieneczkę swą ubrała ?
Czerwieniutką w czarne kropki,
A na nogi białe wrotki.
Spytasz ? jak to białe wrotki?
Tak to mogą jeździć kotki.
A biedronka całkiem mała
Bardzo fruwać się dziś bała.
Chciała Ala jej pokazać,
Że się nie ma co tak mazać.
Przecież cztery skrzydła ma,
Więc na pewno radę da.
I biedronka pomyślała:
,,Już nie będę tak się bała.
Wszak samolot lata w górze,
Sobie też sukcesy wróżę.?

,,Misiowe marzenia?
W sklepie na półce siedzi mały miś,
Może komuś się spodoba i go kupi dziś.
Całkiem miękki i pluszowy,
Taki cudny kolorowy.
Marzy sobie po kryjomu,
By go zabrał ktoś do domu.
Poprzytulał, pocałował,
Pod kołderkę w nocy schował.
Szepnął czasem coś na uszko,
No i rozgrzał mu serduszko.
To misiowe są marzenia,
Czy są one do spełnienia?

,,Rower Adasia?
Dostał Adaś rower od taty,
Tata wydał część wypłaty.
Warto było kupić rower,
Niech no Adam jeździ sobie.
Rower nowy i czerwony,
Synek jeździ jak szalony.
Już wywrotka niezła była,
Noga trochę pokrwawiła.
Adam jednak pędzi dalej,
Nie przejmuje się tym wcale.
Pojazd cieszy go, raduje,
I choć czasem się popsuje-
Chłopiec zwiedza okolice
I zagląda w okiennice.
Tata radość wielką sprawił,
Czasem z synem się pobawił.
Wreszcie kupił sobie rower,
Teraz razem leżą w rowie.
Śmiechu mają co niemiara,
Syn i tata ? niezła para!

,,Podróż do babci?
W autobusie dzisiaj ciasno,
Chcemy udać się za miasto.
Mama mnie za rękę trzyma,
Hura! ? kończy się już zima!
Babcia na nas długo czeka,
 A gdy dzwoni to narzeka,
Że ją rzadko odwiedzamy,
Chociaż bardzo tak kochamy.
Ona krowę ma i kury,
Koło budy piesek bury.
Na rabatach kwiaty rosną
I już pachnie wczesną wiosną!
Gdy się z babcią przywitamy,
Gdy prezenty jej rozdamy.
To obiadek pyszny zjemy
I na spacer wnet pójdziemy!

,,Asia i jej piesek? 
Spadła z półki wielka księga,
I już Asia po nią sięga.
Otworzyła w środku strony,
Tam czarodziej jest szalony.
 Płaszcz zielony, broda długa,
Lewym okiem do niej mruga.
Rękę do niej już wyciąga,
 Asię prędko w otchłań wciąga.
Tam kraina jest niezwykła,
Tam jej Dżina kiedyś znikła.
Asia cieszy się niezmiernie,
Bo już piesek macha wiernie.
To jest Dżina, suczka śmiała,
Którą bardzo pokochała.
Kiedyś razem zamieszkały,
Smutki czarne odganiały.
Asia pieska odzyskała,
Już promienną buzię miała.
Od tej pory wspólnie żyją,
Przed złym światem się tu kryją.
poniedziałek, 25 lutego 2013

badania pedagogiczne w przedszkolu

"........................................
Wiek przedszkolny to okres szybkich zmian rozwojowych, mający swe konsekwencje w dalszym życiu człowieka. Wychowanie przedszkolne to czas wspomagania dziecka, czyli tworzenia mu optymalnych warunków rozwoju i czuwania nad kierunkiem zmian. W procesie tym należy pomagać wychowankowi rozwijać różnorodne umiejętności, takie jak samodzielność, kreatywność, umiejętność dostrzegania problemów, planowania i realizowania zadań, kompetencje społeczne oraz postawy kształtowane w relacjach ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym i kulturowym16. Aby zapewnić wychowankom możliwość wielowymiarowego rozwoju oraz biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego środowiska i wyrównanie szans wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym wprowadzone zostały do punktów i zespołów przedszkolnych grupy łączące dzieci w różnym wieku. Taka grupa nazywana jest, zależnie od źródła, grupą różnowiekową, wielowiekową, rozwojową lub zróżnicowaną wiekowo. Określenia te są tożsame i w praktyce oznaczają one, że organizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego opiera się przede wszystkim na możliwościach rozwojowych dzieci a nie ich wieku, który waha się w granicach 3 – 5 lat17.
16 J. Pytlarczyk, W kręgu zabawy, Juka, Warszawa 2009, s.4
17 A. Skoczylas, W przedszkolu integracyjnym, "Wychowanie w Przedszkolu" 2003, nr 8, s.477
18 OECD ,Starting strong early childchood education and care, OECD Publishing, 2001, s. 77
19 L. Pielaszek, M. Suchocka, Osiąganie samodzielności w: A. Zawada (red.) Badanie gotowości szkolnej sześciolatków, CMPPP, Warszawa, 2006, s.18
Jako pierwsza w swoich przedszkolach grupy różnowiekowe wprowadziła Szwecja i jak pokazuje powyższe zestawienie rozwiązanie to jest efektywne. W Szwecji odsetek dzieci uczęszczających do jednostek przedszkolnych wynosi prawie 100%. W roku 1981 Komisja Pomocy Rodzinie na podstawie przeprowadzonych badań ustaliła, że dzieci powinny przebywać nie tylko wśród swoich równolatków, ale młodszych i starszych dzieci, co będzie wspomagało ich rozwój społeczny18. Wprowadzenie do placówek przedszkolnych grup różnowiekowych jest poparte wieloma zaletami jakie za sobą niosą. Jak pisze Lidia Pielaszek grupa zróżnicowana wiekowo swoją strukturą przypomina rodzeństwo w rodzinie wielodzietnej i stwarza jak wspomniano we wstępie naturalne warunki rozwoju społecznego i umysłowego dzieci19. Jest doskonałym „polem” nauki zachowań społecznych dla dzieci nieposiadających rodzeństwa. Umożliwia przebywanie w jednej grupie rodzeństwu, znajomym, co ma niebagatelne znaczenie w procesie adaptacji lub przy lękliwości dziecka. Przebywając w takiej grupie każde dziecko doświadcza różnych pozycji w grupie – od najmłodszego, poprzez „średniaka”, aż do bycia „starszakiem”, co uczy i daje wiele satysfakcji. Młodsze dzieci mogą poprzez naśladowanie przejmować od starszych wiedzę, doświadczenia, umiejętności, zasady i tradycje obowiązujące w grupie, szybciej rozwija się u nich również mowa. Jak twierdzi Robert Kotler dzieci stają się bardziej wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, tworzy się większe poczucie więzi emocjonalnej w grupie. Dzieci starsze mają okazje do prezentowania swojej wiedzy i umiejętności młodszym kolegom, mogą opiekować się młodszymi, pomagać im w realizacji podjętych działań, co sprzyja wyrabianiu wrażliwości oraz podnosi samoocenę. Każde dziecko w grupie może odnosić sukcesy na miarę swoich indywidualnych możliwości. Ponadto wzmacnia się poczucie bezpieczeństwa u dzieci. A to poczucie jest według Masłowa jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka.
.............................................................................

Dziecko w wieku przedszkolnym dysponuje ogromnym potencjałem, który umożliwia mu pełne działanie i odkrywanie świata. Uaktywniając wszystkie zmysły potrafi z niezwykłą łatwością przenosić się ze świata rzeczywistego w świat fantazji i z powrotem. Przy tym wykazuje ogromną pomysłowość. Dziecko obdarzone otwartością, spontanicznością, naturalnością, niezwykłą ekspresją jest zawsze chętne do zabawy. Zabawa jest przecież najbardziej naturalną i priorytetową formą działania kilkulatka23. Zabawa (np. ubieranie i karmienie lalek, gra w berka, oglądanie ilustracji, rysowanie itd.) obejmuje dużą różnorodność kierunków działań dziecka i najpełniej wyraża aktywność małego dziecka dążącego do zaspokojenia swoich potrzeb intelektualnych,
23 D. Waloszek, Zabawa, Edukacja, ODN, Zielona Góra,1996, s.39
społecznych i ruchowych. Stąd także, wiek przedszkolny nazywany jest przez pedagogów wiekiem zabawy24................................................................

..„Nadrzędnym celem edukacji przedszkolnej jest rozwijanie w dziecku szeroko pojętej samodzielności w działaniu i myśleniu we wszystkich obszarach rozwojowych dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości edukacyjnych. Podstawowym warunkiem ich osiągnięcia jest własna, twórcza aktywność dziecka, mająca charakter zabawy”25. Potwierdza to teoria, według której w czasie zabawy dziecko uczy się niebywale intensywnie a będąc w grupie różnowiekowej może dodatkowo uczyć się od starszych. W istocie tak jest, ponieważ radosna zabawa dziecka połączona ze stymulacją jego mózgu prowadzi do wszechstronnych uzdolnień dziecka. Należy pamiętać, że w ciągu pierwszych pięciu lat życia dziecka, w jego mózgu tworzy się 50% głównych połączeń nerwowych umożliwiających zdobywanie wiedzy. Połączenia w mózgu powstają w wyniku bogatych i różnorodnych doświadczeń dziecka a takie niewątpliwie zapewnia zabawa w grupie różnowiekowej. Jest to fundament do nadbudowywania dalszych umiejętności i kształtowania procesów umysłowych dziecka a w nich między innymi rozwijanie ośmiu rodzajów inteligencji dziecka:
 językowej,
 matematyczno-logicznej,
 wizualno-przestrzennej,
 muzycznej,
 interpersonalnej............................................................................"

"Zabawa dzieci w wieku przedszkolnym w grupie różnowiekowej"
Agnieszka Satalecka

czwartek, 21 lutego 2013

zakrętki

Nasze przedszkole przyłącza się do akcji pomocy dzieciom z niedosłuchem. W tym celu, oprócz zaoferowania Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Usłyszeć Świat 1 % od podatku dochodowego, zaczynamy regularnie zbierać kolorowe zakrętki od butelek, które do tej pory zbieraliśmy nieoficjalnie.
W przyszłym tygodniu ustawione zostaną w holu pojemniki na nakrętki.
Dziękujemy z góry Wszystkim Dzieciom i Rodzicom wspierającym akcję.
nasza bajka dla przypomnienia


Bajka o Ciepłym i Puchatym


                                     
                        http://www.youtube.com/watch?v=quj-bsmU1VY

(powyższy link zaznacz  i prawym przyciskiem myszy otwórz stronę)

W pewnym mieście wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Każdy z jego mieszkańców, kiedy się urodził, dostawał woreczek z Ciepłym i Puchatym, które miało to do siebie, że im więcej rozdawało się go innym, tym więcej przybywało. Dlatego wszyscy swobodnie obdarowywali się nawzajem Ciepłym i Puchatym wiedząc, że nigdy go nie zabraknie.
            Matki dawały Ciepłe i Puchate dzieciom, kiedy wracały do domu; żony i mężowie wręczali je sobie na powitanie, po powrocie z pracy, przed snem; nauczyciele rozdawali w szkole, sąsiedzi na ulicy i w sklepie, znajomi przy każdym spotkaniu; nawet groźny szef w pracy nierzadko sięgał do swojego woreczka z Ciepłym i Puchatym. Jak już mówiłem, nikt tam nie chorował i nie umierał, a szczęście i radość mieszkały we wszystkich rodzinach.
            Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze sprzedaży ludziom leków i zaklęć przeciw różnym chorobom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała, że nic tu nie zarobi, więc postanowiła działać. Poszła do jednej młodej kobiety i w najgłębszej tajemnicy powiedziała jej, żeby nie szafowała zbytnio Ciepłym i Puchatym, bo się skończy, i żeby uprzedziła o tym swoich bliskich.
            Kobieta schowała swój woreczek na dno szafy i do tego samego namówiła męża i dzieci. Stopniowo wiadomość rozeszła się po całym mieście, ludzie poukrywali Ciepłe i Puchate, gdzie kto mógł. Wkrótce zaczęły się tam szerzyć choroby i nieszczęścia, coraz więcej ludzi zaczęło umierać.
            Czarownica z początku cieszyła się bardzo: drzwi jej domu na dalekim przedmieściu nie zamykały się. Lecz wkrótce wyszło na jaw, że jej specyfiki nie pomagają i ludzie przychodzili coraz rzadziej. Zaczęła więc sprzedawać Zimne i Kolczaste, co trochę pomagało, bo przecież był to – wprawdzie nie najlepszy – ale zawsze jakiś kontakt. Już nie umierali tak szybko, jednak ich życie toczyło się wśród chorób i nieszczęść.
            I byłoby tak może i do dziś, gdyby do miasta nie przyjechała pewna kobieta, która nie znała argumentów czarownicy. Zgodnie ze swoimi zwyczajami zaczęła całymi garściami obdzielać Ciepłym i Puchatym dzieci i sąsiadów. Z początku ludzie dziwili się i nawet nie bardzo chcieli przyjmować – bali się, że będą musieli oddać. Ale kto by tam upilnował dzieci! Brały, cieszyły się i kiedyś jedno z drugim powyciągały ze schowków swoje woreczki i znów jak dawniej zaczęły rozdawać.
            Jeszcze nie wiemy, czym się skończyła ta bajka. Jak będzie dalej zależy od Ciebie.

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. ― Jan Paweł II

jak dzieci kreują rzeczywistość z udziałem dorosłych lub bez


zajęcia z Neativ Speaker
indywidualne lub w parach ćwiczenia sensoryczne

środa, 20 lutego 2013

kochajmy dzieci


Dostałam dziś zaproszenie i weszłam na stronę facebook, podzielę się obrazem i myślą.
Pozdrawiam Państwa ciepło.
Agnieszka Satalecka


https://www.facebook.com/photo.php?v=132367083592139&set=vb.269460759821597&type=2&theater
Kochajmy dzieci, dajmy im to, czego potrzebują.
Będą miały ogromną szansę być zdrowymi i spełnionymi ludźmi.
Kochajmy siebie. Świat jest naczyniem połączonym............

wtorek, 19 lutego 2013

prośba Pani Karoliny


Proszę tego maila wysłać do wszystkich rodzicow lub napisac go na blogu.Proszę ze swojej strony o to, by rodzice nie wysylali chorych dzieci do przedszkola.
Naprawde nie wiem co mam powiedziec w szatni mamom, ktore przebieraja swoje dzieci do przedszkola i kaszlącym dzieciom ubieraja papcie i je wprowadzaja do Sali zabaw.
Przede wszystkim jest to brak respektowania innych dzieci i innych rodzicow.
Jest to bledne kolo.  Dzieci zdrowe sa narazone na kolejne infekcje. Drodzy rodzice robiąc  w ten sposob, sprawiacie, ze inne dzieci sa chore i ponownie zaraza wasze dzieci.

Proszę o wyrozumiałość i pozostawianie swoich dzieci do wyleczenia w domu i naprawde nie przyprowadzanie totalnie zakatarzonych dzieci i kaszlących ciezko do przedszkola. Haslo ze to tylko maly kaszelek naprawde może dla innych dzieci oznaczac, ze na nastepny dzien kolejna trojka jest chora przez tydzien.
Proszę o nienarazanie innych dzieciaczkow zdrowia.  Jedno chore dziecko naraza cala grupe.
Ciezko przetrwac ten okres zimowy, proszę zatem o wyobraznie i odpowiedzialność.


Pozdrawiam
KarolinaZe strony przedszkola prosimy o  przeczytanie, przypomnienie procedury przyjmowania dzieci zdrowych  do przedszkola , dostępne w szatniach.
Jednocześnie dziękujemy Rodzicom, którzy dostarczają zaświadczenia lekarskie, że dziecko może bezpiecznie uczęszczać do przedszkola tj. nie zaraża innych dzieci.  
Sale w tym tygodniu ozonowane są codziennie rano i wieczorem, co wzmacnia bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. 
niedziela, 17 lutego 2013

język angielski luty


11,12.02.2013
 
Powtórzenie części twarzy oraz ciała, kolorów.
słówka: nose, eyes, mouth, ears, hair, legs,hands, head,shoulders, fingers, feet oraz kolory.
Powtórzenie nazw zwierząt.
słówka: dog, cat, mouse, hippo, tiger, giraffe, lion, frog, rabbit, pinguin
 
18,19.02.2013
 
Nauka piosenki "Head sholuders knees and toes"
 
Liczby: 1-10 (starsze dzieci 1-20)
 
25,26.02.2013
 Rodzina – słówka: daddy, mommy, brother, sister, baby, grandma, grandpa oraz uncle, aunt
Zajęcia z DVD do podręcznika Fairyland 1 dotyczące rodziny.
 

piątek, 15 lutego 2013

certyfikaty

Dziś cała kadra otrzymała oczekiwane międzynarodowe certyfikaty pierwszej pomocy przedmedycznej.
Cieszymy się bardzo.
Ufamy, że będziecie Państwo jeszcze bardziej spokojni, powierzając nam pod opiekę swoje największe skarby.


ratowanie najmłodszych - ćwiczenia

KATAR

Informujemy, że w tygodniu ozonujemy sale co drugi dzień, dlatego też powstają pewne utrudnienia w korzystaniu z sal przez dzieci.
Aby łatwo znaleźć swoje dziecko , umieszczamy informację na drzwiach wejściowych, do której sali dzwonić w godzinach, kiedy ozonowane są sale pozostałe.
Po  kilkakrotnym ozonowaniu sale wietrzy się do pół godziny, jest więc to sporo czasu, kiedy dzieci mogą przebywać w innych salach niż zazwyczaj.
Dziękujemy za zrozumienie.

Zwiększona częstotliwość ozonowania podyktowana jest dużą zachorowalnością nas wszystkich w okolicy a chcemy zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci.
Zwyczajowo wykonujemy je jeden raz w tygodniu.

KATAR

 
Spotkał katar Katarzynę - 
A - psik! 
Katarzyna pod pierzynę - 
A - psik! 

Sprowadzono wnet doktora - 
A - psik! 
"Pani jest na katar chora" - 
A - psik! 

Terpentyną grzbiet jej natarł - 
A - psik! 
A po chwili sam miał katar - 
A - psik! 

Poszedł doktor do rejenta - 
A - psik! 
A to właśnie były święta - 
A - psik! 

Stoi flaków pełna micha - 
A - psik! 
A już rejent w michę kicha - 
A - psik! 

Od rejenta poszło dalej - 
A - psik! 
Bo się goście pokichali - 
A - psik! 

Od tych gości ich znów goście - 
A - psik! 
Że dudniło jak na moście - 
A - psik! 

Przed godziną jedenastą - 
A - psik! 
Już kichało całe miasto - 
A - psik! 

Aż zabrakło terpentyny - 
A - psik! 
Z winy jednej Katarzyny - 
A - psik!

Ozonowanieblue1Ozon, jako silny utleniacz, powszechnie stosowany jest do usuwania:
- grzybów domowych i ich przetrwalników,
- różnych gatunków pleśni,
- roztoczy, bakterii oraz wirusów,
- przykrych zapachów,
- innych żywych organizmów.


Ozon jest gazem nietrwałym i łatwo ulega rozkładowi. Wszystkie pomieszczenia stają się bezpieczne w krótkim czasie po zakończeniu ozonowania.


prośba o ankiety

Drodzy Państwo!

Bardzo zależy nam na wypełnieniu ankiet, aby poznać Państwa potrzeby jeszcze wnikliwiej.


Zbliża się weekend, zapewne dla Wielu z Państwa jest to czas odpoczynku, dla Wielu również wytężonej pracy, dlatego może nie łatwo sięgnąć wówczas do poczty... 
Zwracamy się jednakże z prośbą, aby zajrzeć do swoich skrzynek, wypełnienie ankiety zajmie zapewne chwilę lub dłuższą chwilę, za co serdecznie z góry dziękujemy!

Cieszy nas fakt, że wiele ankiet zostało już oddanych, bardzo, bardzo dziękujemy.
Wyniki przedstawimy po analizie wszystkich ankiet , które zostaną oddane do końca lutego.

Wspierającego życie   weekendu życzy


Kadra

Egzemplarze do wypełnienia - w różowym kąciku przy niebieskiej sali.