PLUSZOWY MIŚ

środa, 30 listopada 2016

Na zajęciach z terapii pedagogicznej

Tworzymy alfabet polisensoryczny 


Zabawa Andrzejkowa

Terminarz tygodniowy

TYGRYSKI

Temat tygodnia: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.
Cele:

- konstruktywne wyrażanie własnych uczuć,
- docenianie znaczenia  obecności kolegów i koleżanek z grupy,
- uwrażliwianie na potrzeby innych,
- poznanie właściwości fizycznych i chemicznych wody,
- kształtowanie zmysłu dotyku, wzroku, węchu,
- wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą,
- śmiałość i ekspresja własnych uczuć,
- uważne słuchanie i koncentracja uwagi,
- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, sprawności,
- motoryka mała, ćwiczenia precyzji ruchów,
- rozszerzanie świadomości muzycznej dzieci
•        Poniedziałek – indywidualna praca z gliny „ Gwiazdka”,językangielski  ,taniec, rytmika,
•        Wtorek  - język angielski ,
•        Środa  -              język angielski ,grupowa praca plastyczna
 „ Deszczowy obrazek”,
•        Czwartek-         język angielski,
·      Piątek – język angielski


Wychowawca :   Barbara Cymerman

W tym tygodniu zachęcam Państwa do przeczytania artykułu
pt. ”Zabawy ruchowe i ich znaczenie wychowawcze.”.

Zabawy ruchowe i ich znaczenie wychowawcze.

 Dzięki zabawom ruchowym dzieci podejmują różnorodne zadania, rozwijają inwencję twórczą, ustalają zasady gry, tworzą  własne grupy i dobierają się według swoich ustalanych zasad. Uwypuklając wartości wychowawcze zabaw ruchowych, łatwo uzasadnić konieczność ich stosowania w pracy z dziećmi.

W procesie wychowania zabawy ruchowe stanowią najbardziej uniwersalny środek wychowawczy. Dzieci mają lepszy kontakt ze sobą, lepiej się rozumieją, same wiedzą, że mogą ustalić reguły w zabawie i muszą się im podporządkowywać. Troska o wszechstronne wychowanie dziecka, zapewnienie właściwych warunków do osiągnięcia dojrzałości fizycznej, społecznej i umysłowej, umożliwiającej podjęcie systematycznej nauki szkolnej to naczelne zadanie oddziałów przedszkolnych. Podstawowymi formami ruchu stosowanymi w pracy z dziećmi w przedszkolu są: zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, gry, zabawy i ćwiczenia terenowe, zabawy i ćwiczenia na śniegu i lodzie, zabawy i ćwiczenia w wodzie. Prawie wszystkie zabawy ruchowe zawierają w sobie część następujących podstawowych rodzajów ćwiczeń fizycznych: chodzenie, bieganie, skoki, rzuty, walkę i ćwiczenia z piłką. Zabawy ruchowe wpływają na rozwój fizyczny dziecka, wyrażający się w tym, że zabawy będąc najbardziej naturalnymi postaciami ruchów, w najlepszy sposób zaspokajają wrodzoną dzieciom potrzebę ruchu. Zabawy ruchowe odznaczają się wielką różnorodnością i swobodą  w stosowaniu ruchów, dużą możliwością przejawiania inicjatywy i twórczości w tej dziedzinie, ponieważ istniejące w tych zabawach prawidła kontrolują nie ruchy, lecz samą strukturę zabawy jako całości. To wszystko pozwala patrzeć na zabawy ruchowe jako na ważny i szeroko stosowany środek wychowawczy.

Zabawy ruchowe wpływają na rozwój fizyczny dziecka, wyrażający się w tym, że zabawy będąc najbardziej naturalnymi postaciami ruchów, w najlepszy sposób zaspokajają wrodzoną dzieciom potrzebę ruchu. Rozwijają się kości i mięśnie, dzieci zyskują na wadze i wzroście. Powiększa się siła mięśni, rozwija koordynacja i zręczność ruchów. Wzmaga się wewnętrzna przemiana materii, zapotrzebowanie przez organizm na tlen zaspokajane jest w najwyższym stopniu. Dobroczynny wpływ wywierają zabawy na system nerwowy, w związku, z czym stają się one doskonałym środkiem walki z rozdrażnieniem i nerwowością dzieci.


Bardzo duże znaczenie mają zabawy ruchowe dla moralnego wychowania dziecka. Trzeba zaznaczyć, że zabawy te mają zawsze społ. charakter, w związku z tym przyzwyczajają dzieci do działalności w zespole, do pojmowania swoich obowiązków, rozwijają ducha koleżeństwa. Zabawy ruchowe wzbogacają życie dziecka, wszechstronnie wpływają na rozwój jego osobowości. Wielka ich różnorodność, jak również łatwość organizowania, wysuwa je na pierwsze miejsce w pracy z dziećmi.

KANGURKI


Temat tygodnia: ,, Zima za pasem”
Cele:
 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze.
 • Poznanie najlepszych utworów literatury dla dzieci.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

Zajęcia w tym tygodniu:
Poniedziałek:
- 10:00 -  j. angielski
- 10: 30 – zajęcia ceramiczne - ,,Gwiazdki”
- 11:15 – taniec ( dodatkowo płatne)
Wtorek:
- 9:30 – logopedia (indywidualnie, dodatkowo płatne)
- 11:00 - j.angielski
- 12:30 - judo (dodatkowo płatne)
Środa: ,,Andrzejki” – zabawa taneczna
- 10:30 - piłka nożna (dodatkowo płatne)
- 11:00 - j.angielski
- 13:30 – terapia pedagogiczna (indywidualnie)
Czwartek:
- 9:45 – joga (dodatkowo płatne)
- 10:00 – j. angielski
- 11:00 - rytmika
- 12:30 – zajęcia plastyczne „Bałwanek” – praca plastyczna przestrzenna
Piątek: ,,”
-10:00 -  j. angielski
- 13:00 - basen ( wyjazd około 12:00 , dodatkowo płatne)

Wychowawca : Katarzyna Stuczyńska
W tym tygodniu zachęcam do przeczytania artykułu:
Monika Koziatek

Akceptacja dziecka – docenianie takim, jakie jest (nie takim, jakie chcielibyśmy, żeby było)

Akceptacja stanowi jedną z kluczowych potrzeb człowieka. Jesteśmy w stanie zrobić wiele (nawet za cenę własnej niezależności i integralności), aby czuć, że ważne/znaczące dla nas osoby nas akceptują. Dziecko, widząc, że opiekun nie jest zadowolony z jego zachowania, potrafi je szybko zmienić i dopasować do oczekiwań dorosłego. Wszystko w imię akceptacji…
Akceptacja siebie wiąże się z samoceną, świadomością i wewnętrznym obrazem własnej osoby. To złożony konstrukt, który odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Determinuje wewnętrzną harmonię, a także wpływa na budowanie relacji z najbliższymi i otoczeniem. J. Juul (duński pedagog i terapeuta rodziny) mówi, że akceptowanie różnic, obok tolerancji dla słabości i zezwolenia na okazywanie emocji, to konstytutywne elementy wpływające na budowanie relacji. Akceptacja wydaje się być kluczem do zrozumienia człowieka. Daje wolność, pozwala żyć w zgodzie z samym sobą i mieć odwagę do manifestowania własnych odrębności.

Akceptować siebie, akceptować dziecko…

Akceptacja siebie to zrobienie przestrzeni w życiu dla własnych wad i zalet, a także uświadomienie sobie, że człowiek składa się zarówno z jednych, jak i drugich. Konsekwencją akceptacji jest stawianie sobie wymagań na miarę własnych możliwości i przyjmowanie porażek (dawanie sobie prawa do błędu), a także umiejętność cieszenia się z sukcesów. Trudno jest akceptować innych, kiedy brakuje własnej akceptacji. Jeszcze trudniej jest nauczyć dziecko akceptowania siebie, jeśli rodzic sam nie ma dla siebie zrozumienia.
Akceptacja wynika z poczucia własnej wartości, które jest niezależne od posiadanych umiejętności czy zdolności. (Determinuje je stosunek do samego siebie). To właśnie poczucie własnej wartości wpływa na jakość życia i decyduje o charakterze związków i relacji z innymi. J. Juul uważa, że aby budować poczucie własnej wartości u dzieci (a co się z tym wiąże akceptację), należy je zauważać, dostrzegać (np. „Widzę, jak zjeżdżasz na zjeżdżalni”, „Ale wysoko się bujasz!”). Przy czym warto podkreślać doświadczenia, a nie definiować (oceniać) dziecięce nowe umiejętności. J. Juul w książce „Zamiast wychowania” zauważa, że im bardziej się definiuje dziecko, tym mniej miejsca zostawia się mu na samodzielne odkrywanie siebie.

Dziecko czuje, że jest akceptowane, kiedy rodzic:

 • dostrzega i szanuje dziecięce potrzeby, indywidualności, pojawiające się emocje;
 • akceptuje etap rozwojowy dziecka i dopasowuje wymagania do jego możliwości;
 • unika porównywania (niszczy ono pewność siebie);
 • stwarza okazję do podejmowania przez dziecko wyborów/decyzji, a także bierze jego zdanie pod uwagę;
 • stroni od etykietowania dziecka („Ale z ciebie ciapa/gaduła”) – słowa mają moc sprawczą i rzucone na oślep, nawet niedbale, tak „przy okazji” trafiają do uszu dziecka;
 • daje dziecku informację zwrotną w kontekście zachowania („Przybiegłaś jako ostatnia na linię mety”),a nie oceny tego, jakie dziecko jest („Jesteś ślamazarna!”);
 • stwarza okazję do doświadczania przez dziecko nowych sytuacji i odnoszenia przez nie sukcesów;
 • docenia zaangażowanie, intencję i włożony wysiłek, a nie tylko rezultaty starań dziecka.

Uwolnienie dzieci od grania ról – samospełniające się proroctwo

Zdaniem P. Zimbardo samospełniające się proroctwo to oczekiwanie, które może zmienić zachowanie w taki sposób, że ostatecznie otrzymamy to, czego oczekiwaliśmy. Nastawienia rodziców w stosunku do dzieci wpływają na zachowywanie się względem nich. W konsekwencji zachowanie rodziców determinuje zachowanie dzieci, które ostatecznie odpowiada przyjętym, rodzicielskim założeniom, przekonaniom i nastawieniom. Zdarza się, że dziecko, które kilka razy obleje się sokiem podczas picia, otrzyma przydomek niezdary. Przy kolejnych okazjach zaspokojenia pragnienia, zanim rozpocznie działanie, będzie strofowane przez opiekunów „Uważaj. Nie oblej się!” (w domyśle „Na pewno się oblejesz”), co sprawi, że ostatecznie podczas picia wyleje na siebie napój. Wpisywanie dziecka w role determinuje sposób podejścia do niego, a w konsekwencji utwierdzanie go w tej roli.
Dorośli sami wpisują dzieci w role np. najmłodszego (czyli rozpieszczonego) dziecka, grzecznej dziewczynki/chłopca, zdolnego ucznia itp., a dzieci w obliczu stawianych im wyzwań realizują napisane dla siebie scenariusze. Obarczenie rolą bywa bardzo nieprzyjemne i trudno się pozbyć przypisanej etykiety, dlatego należy pomóc dziecku w uwalnianiu się z przypisanej roli.

Dorośli mogą:

 • wykorzystywać okazję, aby pokazać dziecku, że nie jest tym (np. „leniuchem”), za jakiego się uważa („Pozbierałeś naczynia po kolacji. Cieszę się, że mi pomogłeś”);
 • aranżować okazję, w której dziecko spojrzy na siebie inaczej (np. do aktywnego i ruchliwego dziecka: „Pomogłeś mi pozbierać drobne koraliki. To wymagało cierpliwości”);
 • pozwolić posłuchać dziecku, kiedy mówi się o nim pozytywnie (np. podczas rozmowy przez telefon z ciocią: „Wiesz, wczoraj wieczorem Ania poukładała wszystkie swoje lalki na półce. Bardzo się ucieszyłam”);
 • w szczególnych momentach być dla dziecka skarbnicą wiedzy tzn. odwoływać się do wyjątków (np. do „płaczka”: „A pamiętasz, jak ostatnio byliśmy u pana doktora? Przez cała wizytę rozmawiałeś z nim o stetoskopie”).

Akceptacja dziecka oznacza docenianie je takim, jakie jest, a nie takim, jakie chcielibyśmy, żeby było. To bycie blisko i poznawanie potrzeb dziecka, jego zainteresowań, a także wspólne spędzanie z nim czasu. To przede wszystkim odpowiadanie na wysyłane przez nie sygnały, a przy tym uważne słuchanie i otaczanie troską.

ZYRAFKI
 

Jadłospis 28.11-02.12

 1 dekada 2 tydzień

PONIEDZIAŁEK   

Śniadanie:   
                      Pieczywo mieszane ciemne
                        jajecznica na masełku klarowanym
                               szczypiorek
                         herbata ze świeżej mięty
                      
       
Obiad:              Zupa pomidorowa z makaronem świderki
                              Szynka gotowana w rosole z warzywami
                            kasza jaglana , warzywa z rosołu
                          Kompot z jabłek
           
Podwieczorek:  jabłka

Kolacja:             Pieczywo mieszane , masło
                             Ser kozi , pasztet
                             ogórek kiszony , papryka czerwona
                                                                       
WTOREK

Śniadanie:              kawa zbożowa
                                chleb żytni ,masło
                                 ser żółty dojrzewający , kabanosy
                                 ogórek kiszony  
                                
Obiad:                     Zupa Jarzynowa ( kalafior , brokuł , marchew )
                            Spaghetti carbonare  (makaron kukurydziany )
                                 Kompot z gruszek
Podwieczorek:   gruszki

Kolacja:          Pieczywo mieszane
                         własna pasta z zielonych oliwek , ser żółty
                        sałata , papryka czerwona , herbata rumiankowa                                                                                                                                                                     
ŚRODA

Śniadanie:      Płatki orkiszowe z rodzynkami i jogurtem naturalnym     
                             Pieczywo mieszane
                            kiełbasa krakowska podsuszana
                            Sałata masłowa , ogórek kiszony
                  Herbata miętowa
Obiad:       Zupa Ogórkowa z koprem i natką pietruszki
                 Paluszki rybne , ryż brązowy
                       surówka z kapusty pekińskiej
                      Kompot jabłkowy                                                                                                
  Podwieczorek     Jabłka
Kolacja:                   pieczywo mieszane ,masło
                                 Twarożek z warzywami : pomidor i szczypior 
                                jajko gotowane , sałata
                                 herbata miętowa
                               
 CZWARTEK                                                                                                       Śniadanie:               Herbata malinowa
                                rogal maślany lub chleb żytni , masło
                                 powidła truskawkowe i wiśniowe własne
                                  
OBIAD:                      Zupa  kapuśniak z pomidorami
                                   Kotlet mielony ( gotowany )
                                     kasza gryczana niepalona , surówka z buraczków
                                   kompot ze śliwek
Podwieczorek:   Śliwki

Kolacja                  Pieczywo mieszane , masło , ser gouda
                              szynka pieczona , sałata , pomidor
                           herbata rumiankowa
                                    
                                                                                                                         PIĄTEK                                                                                                                                   


Śniadanie :            pieczywo mieszane ,masło
                               własny pasztet z drobiu i warzyw , ogórek małosolny
                                   herbata zielona                                                    
OBIAD:                  Zupa krupnik z kaszą jęczmienną
                               Jajko w sosie ogórkowym z koperkiem
                               ziemniaki , surówka marchewki i kukurydzy
                              
                            kompot z jabłek
                                                                                                 
Podwieczorek:  jabłka

Kolacja:                     bułka z ziarnem , chleb żytni ,masło
                                  własna  pasta z łososia z koperkiem
                                 kiełbasa krakowska podsuszana
                                   ogórek kiszony , papryka czerwona

                                herbata melisowa

wtorek, 29 listopada 2016

Przesiewowe badania dotyczące ewentualnych wad postawy.

Badania odbędą się w dniach 29 oraz 30 listopada w godzinach 10-12.

Informacje otrzymacie Państwo za ok dwa tygodnie.

Badania przeprowadza fizjoterapeuta Roksana Wychadańczuk  z Pracowni Wspomagania i Rozwoju Rehabilitacji Dzieci "Emu" z Korzeniówki, ul. Rysia 3 , Złotokłos .

niedziela, 27 listopada 2016

Zmiana terminów warsztatów.

Podczas pierwszych warsztatów poproszono Magdę, aby grafik spotkań uwzględniał spotkania co najmniej raz na dwa tygodnie, nie częściej, dlatego nastąpiła jedyna , możliwa dla prowadzącej ( oraz uwzględniająca potrzeby rodziców a także dni wolne, takie jak ferie np.) modyfikacja, którą podajemy.


Terminy:
Umówiliśmy się na:


Spotkanie 2 - 9.12
Spotkanie 3 - 13.01
Kolejne proponowane to:...
Spotkanie 4 - 3.02
Spotkanie 5 - 3.03, bo w między czasie są ferie...
Spotkanie 6 - 24.03
Spotkanie 7 - 7.04
Spotkanie 8 - 28.04
 

Jednocześnie informujemy, że dla grupowych rodziców powstała zamknięta grupa na fb , do której podaję link


pozdrawiam Was ciepło w tę zimną niedzielę

A.S.


sobota, 26 listopada 2016

Dzień Pluszowego Misia

Taką kartkę dostałyśmy, łza mi się w oku zakręciła...

Dziękuję naszym absolwentom Zuzi i Kubie i ich Rodzicom :) Buziaki dla Was :)
czwartek, 24 listopada 2016

Drodzy Rodzice!

W tym roku impreza mikołajowa organizowana jest 16 grudnia 2016 r tj. piątek. 
Będzie Mikołaj, zabawa, teatrzyk i prezenty.
Jak co roku prosimy już o umowne wpłaty tj. 65 zł płatne do 8 grudnia 2016 tj. do czwartku. 

środa, 23 listopada 2016

Informacja

Mili Rodzice!
Bardzo dziękujemy tym wszystkim z Was, którzy zdejmujecie buty wchodząc do Przedszkola. 

Bardzo zależy Nam aby Dzieci miały czyste wykładziny, dlatego prosimy zakładajcie ochraniacze, są w szatniach w oznaczonych pojemnikach.

Dziękujemy 
Kadra

Przypomnienie

Drodzy Rodzice!
Bardzo prosimy o zgłaszanie do sekretariatu Przedszkola wszelkich zmian Państwa danych kontaktowych.
Dziękujemy

Na zajęciach z piłki nożnej :-)
poniedziałek, 21 listopada 2016

Praca plastyczna z okazji Dnia Życzliwości wykonana przez grupę Tygrysków pt "Krąg przyjaźni"Jadłospis 21-25.11

                                 Dekada I, pierwszy tydzień

 PONIEDZIAŁEK  
                                                                                                                                            Śniadanie:
                        pieczywo mieszane ,masło
                        serek topiony śmietankowy, szynka pieczona  
                         papryka czerwona , sałata lodowa
                        herbata ze świeżej mięty

OBIAD:           Zupa pomidorowa z kaszą jaglaną
                          Spaghetti mięsno -ziołowe z bazylią
Podwieczorek: Gruszka

kolacja:           Pieczywo mieszane ,masło
                        pasta z zielonych oliwek
                         wędlina gotowana
                          sałata masłowa , ogórek zielony
                          herbata zielona
WTOREK

Śniadanie:              
                              bułka grahamka, masło
                              kiełbasa żywiecka podsuszana,
                              twarożek  z ogórkiem zielonym
                             szczypiorek , papryka czerwona
                               herbata  miętowa
Obiad:            Zupa barszcz ukraiński
          Pyzy z mięsem i cebulką , sałatka z ogórka kiszonego i papryki  
                        kompot śliwkowy
                               
                                                                                                                                                                              Podwieczorek:    Śliwki

Kolacja:          chleb razowy pełnoziarnisty , masło
                               Parówki 100% szynki , sos pomidorowy 
                                herbata rumiankowa

ŚRODA

                                                                                                                              Śniadanie:              kawa zbożowa
                              pieczywo mieszane , masło
                             kabanosy , ser gouda
                              papryka czerwona
                                herbata miętowa
                              
OBIAD:                   Zupa zalewajka  na zakwasie
                                Makaron świderki z serem i brzoskwinią
                                  lub musem truskawkowym
                                Kompot z jabłek
Podwieczorek:  Jabłko

Kolacja:                 pieczywo mieszane , masło
                     Pasztet własny , ogórek kiszony swojski
                      herbata rumiankowa  

CZWARTEK

Śniadanie:                               
                             Pieczywo mieszane , masło
                              Ser kozi , szynka pieczona
                                  papryka żółta , sałata
                             Herbata rumiankowa          
                                      

Obiad:                   Zupa krem z brokuły z grzankami
                           Kopytka szpinakowo-marchewkowe
                             z klarowanym masełkiem
                              kompot jabłkowy
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  Podwieczorek: Jabłka

Kolacja:                Pieczywo  mieszane ,masło
                             własna pasta z jajek ze szczypiorkiem , ser żółty
                              ogórek kiszony ,  herbata melisowa


PIĄTEK

Śniadanie :    Pieczywo mieszane , masło
                       Kiełbasa żywiecka podsuszana  , pomidor   
                           herbata miętowa
                           
OBIAD:            Zupa rosół z makaronem
                         Racuchy drożdżowe
                           sałatka owocowa
                     kompot gruszkowy  
                                                                                                                                                                                                  
Podwieczorek: Gruszka

Kolacja:           pieczywo mieszane , masło
                      kiełbasa krakowska podsuszana ,
                     twarożek ze szczypiorem
                     herbata ze świeżej mięty