PLUSZOWY MIŚ

piątek, 26 lutego 2010

Metoda Porozumienia bez przemocy , metoda NVC, język żyrafy - jak kto woli

Już dużo wcześniej od naszego Marshalla Rosenberga , doktor H.Ginot zauważył, że spostrzegając uczucia dziecka, tylko je nazywając, można pomóc człowiekowi dojrzewać, można osiągnąć cel wychowawczy, porozumieć się bez stosowania gróźb, szantażu, przemocy słownej, zastraszania i wyśmiewania, poniżania, porównywania, rządzenia,  bez autorytarnej czarnej pedagogoki,będącej, jak wielu współcześnie określa, - tresurą. Tę metodę macie Państwo w swoich sercach wszyscy...Zależy tylko jaki mamy cel......A chcemy, by nasze dzieci były szczęśliwe, osiągnęły sukces, umiały wybierać, żyły zdrowo, potrafiły unikać niebezpieczeństw, wchodziły w satysfakcjonjące związki, lubiły swoją pracę.........aby kierowały się w życiu miłością, sensem aby były dobre dla innych ludzi i aby dobro otrzymywały.......Rosenberg, tworząc podtstawy języka żyrafy, miał już za sobą dużo doświadczeń......
Ten wielki działacz na rzecz pokoju na świecie, psycholog, ojciec - pokazał nam, jak można zaspokoić potrzebę kontaktu ( a więc potrzebę bezpieczeństwa oraz inne ) i jak rozumieć siebie i innych aby ten kontakt był możliwy. Pokazał, jak rozmawiać i mówić aby te cele osiągnąć....Mamy w przedszkolu pomysł abyście Państwo, mając różne wątpliwości, problemy i nie rozwiązane zagadki mogli do nas przyjść - wszyscy - na spotkania grupowe( korzystając z doświadczeń innych placówek w Dani czy Finlandii, stosujących metodę NVC ), dzieląc się swoimi doświadczeniami, pomysłami, sukcesami i frustracjami, ponieważ RODZICIELSTWO , to najtrudniejszy zawód świata a Wy temu trudowi stawiacie czoła. Potrzeba bycia zrozumianym to nie tylko potrzeba dzieci.


Z życzeniami wielu sukcesów, z całego serca, czekając na Państwa sugestie - Zespół PM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz