PLUSZOWY MIŚ

czwartek, 29 czerwca 2017

Pakiety edukacyjne na rok szkolny 2017/2018


Pakiet I (dziecko powyżej 2,5 r.ż.)      

 820 zł (pełen etat)       

650 zł (pół etatu) tj. do godz. 13 i po godz. 13 stej.


Podstawa programowa oraz realizacja programu wybranego przez nauczycieli na dany rok szkolny.
Zajęcia plastyczne 1x w tygodniu
Zajęcia z masami plastycznymi  1 x 2  tygodnie
j. angielski 3 x w tygodniu
zajęcia muzyczno-rytmiczne 1 x w tygodniu
zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej 1 x w tygodniu
warsztaty przyrodnicze 1 x dwa tygodnie

glottozabawy z piosenką 1 x w tygodniu
klub kulinarny 1x w miesiącu
trening uważności
zajęcia multimedialne 1 x 2 tygodnie
teatrzyki
wycieczka (wg planu rocznego dodatkowo płatne)
zajęcia dodatkowe wg harmonogramu rocznego (dodatkowo płatne w tym basen)
pomoc psychologiczno-pedagogiczna i terapeutyczna w ramach programu „ukrytej pedagogiki” , dzięki narzędziom empatycznej komunikacji NVC,

Pakiet II  (dziecko do 2,5 r. ż.)         

  koszt 890 zł

Podstawa programowa oraz realizacja programu wybranego przez nauczycieli na dany rok szkolny.
Zajęcia plastyczne 1x w tygodniu
Zajęcia ceramiczne 1 x 2  tygodnie
j. angielski
zajęcia muzyczno-rytmiczne 1 x w tygodniu
zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej 1 x w tygodniu
teatrzyki
warsztaty przyrodnicze 1 x 2 tygodnie
trening uważności
wycieczka (wg planu rocznego dodatkowo płatne)
zajęcia dodatkowe wg harmonogramu rocznego (dodatkowo płatne w tym basen)
pomoc psychologiczno-pedagogiczna i terapeutyczna w ramach programu „ukrytej pedagogiki” , dzięki narzędziom empatycznej komunikacji NVC,


Pakiet III 

koszt 950 zł     Obejmuje dodatkowo

Indywidualne, godzinne  zajęcia 1 x w tygodniu terapii zajęciowej polegającej na zaspakajaniu indywidualnych potrzeb dziecka, najczęściej dla dzieci o nadmiernej ruchomości, z trudnymi zachowaniami, o zawyżonej bądź zaniżonej samoocenie, dla dzieci z ryzykiem dysleksji ( objawy to np. brak koncentracji, niezgrabny chód, nieprecyzyjne ruchy, niezgrabność ruchowa, osłabione lub podwyższone napięcie mięśniowe, zaburzona percepcja zmysłów , bezsilność, płaczliwość, nieustalona i niejednorodna lateralizacja, obniżona koordynacja ruchowa i inne), dla dzieci, którym brakuje motywacji, z zaburzoną uwagą i koncentracją, spiętych lub zbyt ruchliwych, nadwrażliwych na dotyk, lub opinię z zewnątrz, z problemami zdrowotnymi a także dla dzieci potrzebujących uwagi, uznania, zrozumienia, indywidualnej zabawy
( Przedszkolny Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej rozpoznaje i wspólnie  tworzy Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka oraz plan terapeutyczny, który przedstawia Rodzicom. Po zaakceptowaniu przez Rodziców / Opiekunów prowadzona jest terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej, w ramach której przedszkolak zapewnione ma :
zajęcia sensoplastyki,
zajęcia bajkoterapii,
zajęcia terapeutyczne Malowania Dziesięcioma Palcami,
terapię emocji,
trening Dennisona,
masaże terapeutyczne,
muzykoterapię,
socjoterapię,

(praca technika i inne formy terapii dobrane indywidualne).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz