PLUSZOWY MIŚ

poniedziałek, 28 września 2009

poniedziałek na wesoło

zabawa kartami ecco

jestem pod kolorem żółtym ciociu - zabawy z hustą animacyjną
a ja pod czerwonym
a kuku

jeden dwa trzy cztery...i chmura kolorów opada na nas.......
witamy się stopamispotykają się tylko nasze stopy.....
czy poznamy kolegę po uścisku stopy?iskierka przyjaźni - zabawa integrująca


robimy steple z....ziemniakówkwadrat
zielonyczerwony

niebieski
gimnastyka
ciociu, moja gniotka jest zepsuta, smutno mi...

chciałbyś, żeby wyglądała tak jak wcześniej, prawda?

tak, była jajkowata.................

Aha! teraz wiem, co chciałeś mi przekazać - Jonik......

Co możemy z tym zrobić?
ćwiczymy dla zdrowia.....
i przyjemności...


zabawy na platformie - integracja wzokowo - ruchowa


Ciociu ja potrafię ułożyć wszystkie pojazdy! - budowanie adekwatnej samooceny

Brawo Jonasz!Agresja w przedszkolu i nie tylko


O agresji coraz więcej się słyszy i mówi. .......Zaniepokojeni rodzice i wychowawcy coraz większą uwagę zwracają na przejawy agresji u dzieci, czasami bywają nawet przewrażliwieni na tym punkcie. Nic w tym dziwnego............
Słowo agresja dla większości osób jest nacechowane negatywnie. Wynika to z faktu, że w świadomości społecznej doszło do zrównania pojęcia agresji i przemocy, oba pojęcia używane są zamiennie............
Słowo agresja oznacza kierunek do czegoś, działanie, ruch w jakimś kierunku, do przodu, ku czemuś, w przeciwieństwie do regresji, czyli cofania się........
G. Haug-Schnabel jednoznacznie stwierdza, że .. bez agresji nikt nie potrafiłby w sposób trwały zwracać uwagi na swoje potrzeby, które nie byłyby wtedy zaspakajane-ani niemowlę, ani małe dziecko, ani też dorosły...
Z tego wynika, że negatywną postać agresji, przyjmującą formy destrukcji i przemocy należy zdecydowanie odrzucać, jednakże samo zjawisko należy zaakceptować i zrozumieć............
Badacze agresji u dzieci jednoznacznie stwierdzają, że nie istnieje agresja bez przyczyny. Agresywne zachowanie u dzieci zawsze ma jakiś powód....
Powyższe zachowania ukazują dwa kierunki wychowawcze, które sprzyjają rozwojowi zachowań agresywnych u dzieci.. Pierwszy dotyczy wychowania autorytarnego, zniewalającego osobowość dziecka, drugi-stylu Laisser-faire – bezstresowego i w rezultacie niekonsekwentnego............................................
Dzieci, które zdominowały dorosłych – pozbawione możliwości podporządkowania się starszemu i silniejszemu, czują się sfrustrowane i bezbronne...
Wychowanie autorytarne wiąże się z przemocą w tej czy w innej formie wobec dziecka a przemoc rodzi przemoc...
Dzieci z domów, gdzie panuje przemoc i agresja żyją w atmosferze upokorzenia, bólu i nienawiści................
Kara, niezależnie od formy jaką przyjmie, ma na celu poniżenie i dyskryminację dziecka, ponieważ polega na przymusie i braku szacunku oraz rzadko przynosi oczekiwany efekt. Przeciwnie-potęguje negatywne uczucia w dziecku, a te wzmacniają agresję..........i jest tylko rozładowaniem rodzicielskiego gniewu................”

Całość artykułu pt. „Agresja w przedszkolu i nie tylko” M. Kochańskiej Bliżej przedszkola nr 7. - zawierającego wiedzę w pigułce - pragniemy przekazać zainteresowanym rodzicom w formie kserokopii kilkunastu stron.Od jutra dostępne w przedszkolu.
Zespół PM
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz