PLUSZOWY MIŚ

piątek, 3 sierpnia 2012

NVC i misja przedszkola

Przedszkole "Pluszowy Miś" to miejsce, gdzie realizujemy program "wychowania dzieci z sercem", oparty na metodzie komunikacji interpersonalnej NVC (Nonviolent Communication) Marshalla B. Rosenberga, zwanej także „edukacją wzbogacającą życie”.
Program edukacyjny wprowadzający  podstawę programową w przedszkolu to program " Dobry start przedszkolaka", nagrodzony w konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego, zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Na czym to polega i jak wygląda to w praktyce?

1. Wspieramy dzieci w rozwoju zarówno intelektualnym jak i emocjonalnym.
Harmonijnie łączymy naukę i zabawę. Chcemy żeby dzieci w przedszkolu dobrze się czuły – kiedy dzieci są zadowolone i radosne– chętnie się uczą, bawią i odkrywają świat.

2. Otwarcie okazujemy szacunek dla uczuć i potrzeb dzieci i dorosłych.
Pokazujemy dzieciom jak radzić sobie z uczuciami, zwłaszcza trudnymi oraz jak mogą nawiązywać kontakt z ludźmi wyrażając uczucia słowami a nie krzykiem, agresją czy wycofywaniem się z kontaktu.

3. Współpracujemy z dziećmi zamiast wymuszania posłuszeństwa metodą „kija i marchewki”.
Unikamy kar i nagród. Nie chcemy żeby dzieci podporządkowywały się innym ze strachu przed karą albo manipulowane nagrodami. Jesteśmy przekonani, że jeśli dzieci odmawiają zrobienia czegoś – mają do tego powody. Zamiast nakłaniania albo „łamania” woli dzieci, nawiązujemy z nimi dialog aby mogły wyrazić siebie i swoje motywy a potem podjąć decyzję w której brane są pod uwagę ich potrzeby a także potrzeby i innych osób. Nasze doświadczenie w pracy dziećmi według tego stylu komunikacji pokazuję, że dzieci chętnie współpracują kiedy wiedzą, że ich potrzeby są dla dorosłych tak samo ważne jak nasze.

4.  Współpracujemy z rodzicami – nasze przedszkole jest otwarte dla nich tak samo jak dla ich dzieci.
Zapraszamy dorosłych do tego, aby uczyli się dialogu z dziećmi. Organizujemy warsztaty umiejętności wychowawczych, opartych na świadomości, że   potrzeby wszystkich , Dużych i Małych są ważne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz