PLUSZOWY MIŚ

piątek, 1 maja 2020

Dobra wiadomość. Wracamy do przedszkola :) / informacje .

Drodzy Rodzice!

Z  radością , spokojem i uważnością na to, co ważne dla nas wszystkich , chcemy przekazać informację, że od 6  maja wznawiamy powoli pracę przedszkola i żłobka.
Będą to zajęcia opiekuńcze wraz z dydaktycznymi.
Przedszkole będzie otwarte w standardowych godzinach. Kuchnia zaczyna funkcjonować.

Ze względu na brak jednoznacznych procedur bezpieczeństwa ze strony Rządu RP, dotyczących funkcjonowania placówek , stworzyliśmy je zespołowo , zgodnie z posiadaną w tej chwili wiedzą oraz wytycznymi GIS i MEN.

 ROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA:

1. Do dnia 4 maja br. uzgadniamy i ustalamy ilość  dzieci korzystających z opieki. Personel przedszkola będzie od 6 maja w pełnym składzie.

2.  Dzieci odbierane będą przez wychowawcę z  szatni  (rodzice nie będą mogli wejść do środka) a inne ( obce) osoby dorosłe nie będą w ogóle  wpuszczane na teren placówki . W szatni może przebywać tylko jeden  dorosły z dzieckiem  jednocześnie. Przy odbiorze dzieci przyprowadzane są rodzicom do szatni.

2. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci bez objawów infekcji czy alergii  (bez kataru, kaszlu i gorączki);

3. Przy wejściu  do budynku ustawiony zostanie płyn do obowiązkowej dezynfekcji rąk;

4. Wychowawcy zaopatrzeni będą w odzież ochronną oraz rękawiczki;

5. Prosimy rodziców/ opiekunów  o zaopatrzenie w maseczki ochronne dzieci powyżej 4r.ż. i używanie ich w drodze do i z przedszkola . Rodzice/ opiekunowie prosimy o używanie osobistych maseczek i rękawiczek w szatni.

6. Powierzchnia stołów, krzesełek  oraz używany sprzęt będzie dezynfekowany na bieżąco , co trzy godziny.

7. W ciągu dnia w salach  włączone będą przepływowe, antywirusowe sterylizatory powietrza;

8. W nocy włączone zostaną lampy UV-C, służące do całościowego odkażania pomieszczeń (muszą pracować minimum 8h, aby uzyskać pełną skuteczność), lub ozonatory.

9. Na plac zabaw dzieci będą wychodzić wyłącznie w swoich grupach.

10. Poręcze i powierzchnie placu zabaw będą dezynfekowane raz dziennie.

11. W przedszkolu będzie funkcjonowała oddzielna sala odosobnienia( więcej o sposobie reagowania w razie choroby w szczegółowej procedurze).

12. Zakupy żywieniowe będą robione 24 godziny przed obróbką.

13. Zasady GHP i GMP sanitarne będą  ściśle respektowane.

14. Wejście dla personelu służyć będzie wyłącznie dla personelu.

15. Dla dzieci w łazienkach na czas restrykcji będą dostępne wyłącznie ręczniki papierowe. Dzieci zachęcane będą do częstego mycia rąk mydłem.

16. Przed rozpoczęciem przychodzenia do przedszkola rodzice/ opiekunowie oraz personel podpisuje specjalne oświadczenie służące bezpieczeństwu nas wszystkich , w którym min. poda informację, że przez ostatnie 2 tygodnie nie miał kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem bądź przebywającą na kwarantannie.

17. Do przedszkola nie przynosimy własnych zabawek, śniadaniówek, picia.

Szczegółową procedurę otrzymacie Państwo do zapoznania i podpisania przy podjęciu gotowości do kontynuowania współpracy.

Proponowane „procedury bezpieczeństwa” są dość restrykcyjne, ale zdajemy sobie sprawę, że uczęszczają do nas dzieci, które mają obniżoną odporność, mieszkają z osobami starszymi.  Dzieci w ogromnej większości nie chorują od  COVID-19 ale mogą być potencjalnym źródłem zakażenia. Prosimy również, Państwa o przestrzeganie tzw. „rygoru rodzinnego” – ograniczenie kontaktów społecznych do niezbędnych, noszenie maseczek i rękawiczek w miejscach publicznych.

Chcielibyśmy podkreślić , że pomimo wprowadzenia wyżej wymienionych procedur nie mamy pewności czy będą one wystarczające i skuteczne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii, jednak ze strony całego Zespołu Pluszowego Misia zapewniamy, że uczynimy wszystko , na co mamy 
wpływ, aby bezpieczeństwo i poczucie komfortu  dnia codziennego były  dla nas i naszych dzieci w równowadze a  dla Państwa , by spokój i zaufanie , że ze świadomością i odpowiedzialnością podejmujemy wyzwanie rozpoczęcia pracy, pojawiły się od pierwszego dnia , kiedy się zobaczymy i nieustannie trwały.

Do zobaczenia 😊


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz